نحوه صحیح نشستن روی صندلی

نحوه صحیح نشستن روی صندلی

نحوه صحیح نشستن روی صندلی بر اساس آخرین تحقیقات ، افرادی که موقع نشستن کمر خود را خم می کنند، بیشتر از دیگران از کلمات منفی استفاده می کنند و احساس خجالتی و خود...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي