توزیع سبد کالا در مرحله جدید آغاز شد

توزیع سبد کالا در مرحله جدید آغاز شد

توزیع سبد کالا در مرحله جدید آغاز شد واگذاری مرحله جدید سبد امنیت غذایی، اجرای طرح بزرگ اشتغال زایی آموزش های محصول محور، جلوگیری از تعطیلی بنگاه های نیمه فعال در قالب بسته سیاستی...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي