حکایت و داستان ضرب المثل برج زهر مار

حکایت و داستان ضرب المثل برج زهر مار

ضرب المثل برج زهر مار یکی از ضرب المثل های ایرانی است که مانند دیگر ضرب المثل ها، داستان بسیاری جالیی دارد. گهر در این بخش داستان ضرب المثل برج زهر مار را شرج...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي