از سیر تحول پرچم ایران در طول تاریخ چه می دانید

از سیر تحول پرچم ایران در طول تاریخ چه می دانید

سیر تحول پرچم ایران در طول تاریخ شکل و ظاهر متفاوت پرچم ایران در طول تاریخ حاکی از تفاوت هایی است که این پرچم آن را با جان و پوست خود احساس کرده است....

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي