نایاک یعنی چی و چه کسانی هستند؟ چه هدفی دارند؟

نایاک یعنی چی و چه کسانی هستند؟ چه هدفی دارند؟

در این مطلب به موضوع نایاک یعنی چی؟ و این افراد چه هدفی دارند؟ می پردازیم. نایاک در ترجمه فارسی به معنی شورای ملی ایرانیان آمریکا و به زبان انگلیسی: National Iranian-American Council است....

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي