7 راهکار مفید برای رفع بوی پا

7 راهکار مفید برای رفع بوی پا

باکتری های موجود در عرق، از پوست مرده زیر جوراب تغذیه کرده و در نتیجه بوی خاصی را متصاعد می سازند.   افزایش تعریق در فصول گرم سال، یکی از عکس العمل های طبیعی...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي