موفقیت الجی در فرایند انتخاب اسامی پرچمداران خود

موفقیت الجی در فرایند انتخاب اسامی پرچمداران خود

موفقیت الجی در فرایند انتخاب اسامی پرچمداران خود   براساس جدیدترین خبرها، پیش بینی می شود که LG همچنان از ترکیب حرف G و یک عدد (LG GX) برای پرچمداران آتی خود استفاده نماید....

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي