آمار فروش فیلم محمد رسول الله تا امروز چقدر است؟

آمار فروش فیلم محمد رسول الله تا امروز چقدر است؟

فیلم محمد رسول الله که این روزها سانسهای فوق العاده نیمه شب هم در بعضی از سینماهای کشور هم دارد نمودار فروش آن با شیب تندی در حال صعود می باشد. فروش فیلم محمد...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي