کی گزارشگره ؟! لطفا صدای تلویزیون خود را قطع کنید!

کی گزارشگره ؟! لطفا صدای تلویزیون خود را قطع کنید!

کی گزارشگره ؟! لطفا صدای تلویزیون خود را قطع کنید! واقعا وجود این گزارشگران در صدا و سیما علامت سوالیست که تا به حال جوابی در برابر آن قرار نگرفته است. برای کنفیکون کردن...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي