سفیر کیست و وظایف سفیر چیست ؟

سفیر کیست و وظایف سفیر چیست ؟

سفیر یکی از مقامات سیاسی است که در همه کشورها اینچنین مقامی وجود دارد که وظایف خاصی انجام می دهند. همه کشورها، سفرای زیادی برای کشورهای دیگر راه اندازی کرده اند و علت این...

دیدار سفیر جوراب قرمز با روحانی

دیدار سفیر جوراب قرمز با روحانی

دیدار سفیر جوراب قرمز با روحانی   منبع: مهر

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي