آشنایی با مگس های سفید و سفید بالک ها

آشنایی با مگس های سفید و سفید بالک ها

مگس های سفید یا سفید بالک ها یکی از موجوداتی هستند که در مناطق گرمسیری بسیار دیده می شوند. این جانوران روی گل های آپارتمانی دیده می شوند. برای آشنایی با مگس های سفید...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي