درمان سرفه کودکان در خواب

درمان سرفه کودکان در خواب

سرفه یک مکانیسم فیزیولوژیکی و یک واکنش غیر ارادی در بدن محسوب می شود. سرفه در هنگام خواب در کودکان بسیار رایج است و این مسئله موجب نگرانی بسیاری از والدین می شود. به...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي