۷۰ سخن از سخنان بزرگان و افراد موفق

۷۰ سخن از سخنان بزرگان و افراد موفق

خواندن سخنان بزرگان و افراد موفق برای بسیاری از افراد خواندنی و جالب است. در دنیا افراد موفق زیادی هستند که هر کدام رازهای موفقیت خاصی دارند. گهر در این بخش ۷۰ سخن از...

سخنان بزرگان در مورد زن و جایگاه زنان

سخنان بزرگان در مورد زن و جایگاه زنان

بزرگان و اندیشمندان در مورد همه موضوعات و مسائل اجتماعی اظهار نظر کرده اند. یکی از موضوعاتی که اکثر بزرگان در مورد آن صحبت کرده اند، زن و جایگاه او است. گهر در این...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي