سخنان بزرگان در مورد زن و جایگاه زنان

سخنان بزرگان در مورد زن و جایگاه زنان

بزرگان و اندیشمندان در مورد همه موضوعات و مسائل اجتماعی اظهار نظر کرده اند. یکی از موضوعاتی که اکثر بزرگان در مورد آن صحبت کرده اند، زن و جایگاه او است. گهر در این...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي