سامانه سناد ثبت نام اینترنتی

سامانه سناد ثبت نام اینترنتی

سامانه سناد ثبت نام اینترنتی هر ساله دانش آموزان برای تهیه کتب درسی باید در سامانه دانش آموزی ثبت نام نمایند. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به منظور توزیع کتابهای درسی در بین...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي