ماجرای فیلتر و بسته شدن سایتهای دانلود فیلم

ماجرای فیلتر و بسته شدن سایتهای دانلود فیلم

روز سه شنبه ۹ مهرماه سایتهای دانلود فیلم یکی پس از دیگری در تیررس فیلتر قرار گرفتند و بعضا سایتهایی که سرور داخل ایران داشتند اطلاعات هاست دانلود آنها به طور کلی مسدود شد!...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي