سایت انتخاب فیلتر شد

سایت انتخاب فیلتر شد

مصطفی فقیهی عصر دوشنبه افزود: شب گذشته به من اطلاع دادند که دادستانی با توجه به شکایت مدعی العموم علیه سایت توسط شعبه ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه دستور فیلتر شدن سایت داده شده...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي