بازی نهنگ آبی چیست ؟ + کسانی که قربانی این بازی شدند

بازی نهنگ آبی چیست ؟ + کسانی که قربانی این بازی شدند

بازی نهنگ آبی ، یک بازی جذاب اما به شدت وحشتناک چرا که انسانهای عاقل و بالغ نه تنها در چالش های این بازی شرکت نمی کنند چرا که این بازی را در گوشی...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي