آشنایی با تاریخچه سازمان توسعه تجارت ایران

آشنایی با تاریخچه سازمان توسعه تجارت ایران

سازمان توسعه تجارت یکی از سازمان های دولتی ایران است. این سازمان همانطور که از نام آن پیدا است، وظیفه گسترش تجارت داخلی و خارجی را بر عهده دارد. برای آشنایی با تاریخچه سازمان...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي