سارا صوفیانی و همسرش بیوگرافی سارا صوفیانی

سارا صوفیانی و همسرش بیوگرافی سارا صوفیانی

بازیگر سریال روزهای بی قراری سارا صوفیانی و همسرش  امیرحسین شریفی که وی نیز بازیگر و تهیه کننده نیز میباشد. در مطلب امروز درباره بیوگرافی سارا صوفیانی؛ امیر حسین شریفی این دو هنرمند می...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي