انتشار تصاویر و فیلم زنان عریان با ظاهری محجبه

انتشار تصاویر و فیلم زنان عریان با ظاهری محجبه

انتشار تصاویر و فیلم زنان عریان با ظاهری محجبه برخی پایگاه های الكترونیكی غربی در جدیدترین و كثیف ترین اقدام ضداسلامی خود با هدف تخریب وجه ی حجاب و زنان مسلمان، به انتشار تصاویر...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي