“قهوه تلخ” متوقف، “قلب یخی” و “ساخت ایران”ادامه دارند

“قهوه تلخ” متوقف، “قلب یخی” و “ساخت ایران”ادامه دارند

سه سریال «قهوه تلخ»، «قلب یخی» و «ساخت ایران» مراحل مختلفی از تولید یا پیش‌ تولید را پشت سر می‌گذارند. لطیفی در اندیشه سری جدید «ساخت ایران» توزیع قسمت آخر «ساخت ایران» به کارگردانی...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي