زمان مناسب برای بچه دار شدن

زمان مناسب برای بچه دار شدن

زمان مناسب برای بچه دار شدن بچه می خواهی برای چه؟ راحت زندگی ات را بکن!بچه یعنی دردسر،بچه یعنی مخارج بالا،یعنی تمام شدن روزهای خوشی،عجله نکنید،معنی دیگری هم دارد. زمان بچه دار شدن پیرامون...

بهترین زمان بچه دار شدن

بهترین زمان بچه دار شدن

بهترین زمان بچه دار شدن من ۲۸ سال سن دارم و شوهرم ۳۰ ساله است.شوهرم اصرار دارد که ما ۳ ماه بعد از عروسی اقدام به بچه دار شدن بکنیم. من مخالفت کردم ....

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي