زبان فارسی در جهان چه جایگاهی دارد؟

زبان فارسی در جهان چه جایگاهی دارد؟

زبان برخی از کشورها مانند ایران فارسی است. اما آیا می دانید زبان فارسی در جهان چه جایگاهی دارد؟ برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد این بخش گهر را بخوانید. زبان فارسی در...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي