ریختن آبروی زن جوان توسط مرد هوسران ۶۰ ساله

ریختن آبروی زن جوان توسط مرد هوسران ۶۰ ساله

مرد هوسران ۶۰ ساله با نزدیک شدن به پرستار مادرش نه تنها باعث اختلاف در خانواده خود شد بلکه زن ۳۵ ساله که پرستار ماردش بود را پیش خانواده اش بی آبرو کرد! ریختن...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي