متن تبریک روز شوراها

متن تبریک روز شوراها

نهم اردیبهشت روز شوراها نامگذاری شده است بهمین منظور مجموعه ای از متن های تبریک رسمی برای شما آماده کرده ایم. پیام و متن تبریک روز شوراها نهم اردیبهشت سالروز تاسیس نهاد مقدس شورای اسلامی...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي