متن تبریک روز جهانی معلم

متن تبریک روز جهانی معلم

۵ اکتبر ۲۰۲۱ (روز جهانی معلم) مصادف با ۱۳ مهر ۱۴۰۰ است . روز جهانی معلم یک رویداد سالانه است که توسط یونسکو نامگذاری شده است . یونسکو یک سازمان تخصصی سازمان ملل متحد است که...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي