تبریک روز اپتومتریست (متن تبریک روز اپتومتر)

تبریک روز اپتومتریست (متن تبریک روز اپتومتر)

روز اپتومتریست (بینایی سنجی) مصادف با تاریخ ۲۱ مهر ماه سال ۱۴۰۱ است.  در این قسمت از گهر به مناسبت این روز متن تبریک روز اپتومتریست برای شما عزیزان تهیه و منتشر کرده ایم. اپتومتریست...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي