ایراد ازدواج با مرد یا زن چشم سبز یا آبی چیست؟

ایراد ازدواج با مرد یا زن چشم سبز یا آبی چیست؟

ایراد ازدواج با مرد یا زن چشم سبز یا آبی چیست؟ . . این گونه احادیث اشاره به دشمنی است که با بیان وصف او از همنشینی با چنین افرادی هشدار می دهد چون...

تاثیر رنگ چشم بر ویژگی های شخصیتی

تاثیر رنگ چشم بر ویژگی های شخصیتی

تاثیر رنگ چشم بر ویژگی های شخصیتی تفاوت های شخصیتی به عوامل بستگی دارد که یکی از جالب ترین آنها رنگ چشم است که طبق آنچه می خوانید رنگ چشم بر روی سرعت ذهن...

رنگ چشم افراد از کجا می آید !

رنگ چشم افراد از کجا می آید !

در حال حاضر محققان نظریات جدیدی ارایه داده‌اند که بر طبق آن حتی چشم فرزند افرادی که هر دو والد چشم قهوه‌ای دارند، می‌تواند آبی شود. این که رنگ چشم‌ شما یا فرزندتان چه...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي