رنو در سال های 1995 تا 2020

رنو در سال های 1995 تا 2020

تجدید ساختار (۱۹۸۱-۱۹۹۵) رنوها هم در جاده و هم در مسیر تا حدودی موفق بودند، از جمله پرتاب اسپیس در سال ۱۹۸۴، که اولین وسیله نقلیه چند منظوره اروپا بود، ۱۲ سال قبل از...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي