رفع فیلترینگ تلگرام اظهار دبیر عالی شورای مجازی

رفع فیلترینگ تلگرام اظهار دبیر عالی شورای مجازی

اظهار دبیر عالی شورای مجازی با داغ شدن بازار شایعات مرتبط با رفع و فیلترینگ تلگرام، این بار اخبار جدیدی از صحبت های دبیر شورای عالی فضای مجازی در این زمینه منتشر شده است....

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي