رشته های بدون کنکور کدام رشته ها هستند؟

رشته های بدون کنکور کدام رشته ها هستند؟

همانطور که می دانید بسیاری از رشته ها در دانشگاه ها بدون کنکور هستند و بدون آزمون دانشجو می پذیرد. اگر می خواهید با رشته های بدون کنکور آشنا شوید این بخش گهر را...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي