اگر ساپورت می پوشید اینجوری بپوشید

اگر ساپورت می پوشید اینجوری بپوشید

یکی از کاربران شبکه اجتماعی افسران در استاتوسی که در این شبکه اجتماعی منتشر شده است با رویکردی انتقادی نسبت به پوشش برخی زنان در کشور، با انتشار تصویری از رزمندگان جنگ ایران و...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي