انواع روش های راه اندازی کسب و کار با سرمایه کم

انواع روش های راه اندازی کسب و کار با سرمایه کم

یکی از مهمترین موارد راه اندازی یک کسب و کار، سرمایه است. اما چه کسب و کارهایی هستند که با سرمایه کم هم می توان راه اندازی کرد؟ گهر در این بخش به معرفی...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي