نکات و راهنمای دختران در مورد همه چیز!

نکات و راهنمای دختران در مورد همه چیز!

دختران سراسر جهان با هر نژاد و قومیتی یک سری نکات و مراقبت ها را باید بدانند و رعایت کنند. شاید آسیب پذیر بودن دختران یکی از علل این موضوع باشد. گهر در این...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي