آیا خروج شرکت هیوندای کره جنوبی از ایران صحت دارد؟

آیا خروج شرکت هیوندای کره جنوبی از ایران صحت دارد؟

زمزمه ها بر این است که با اعمال تحریم های آمریکا علیه کشورمان شرکت هیوندای کره جنوبی هم بار خود را می بندد و از ایران می رود! ماجرای خروج شرکت هیوندای کره جنوبی از...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي