آدرس دفاتر کفالت در تهران

آدرس دفاتر کفالت در تهران

مطابق تفاهم نامه سه جانبه فی مابین اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور،در امور پناهندگان در جمهوری اسلامی ایران، آدرس دفاتر کفالت در تهران برای مراجعه اتباع خارجی در مطلب زیر…...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي