روش های درمان غبغب

روش های درمان غبغب

روش های درمان غبغب ما خانوادگی همه غبغب داریم و البته مشکلی هم با آن نداریم. سی و چند سال از خدا عمر گرفتیم و این برآمدگی زیر چانه هیچ کاری به کار ما...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي