درمان خانگی تب و لرز

درمان خانگی تب و لرز

تب و لرز نشانه ای از بیماریهای دیگر که وقت و بی وقت در زمان بیماری به جان بدن بیمار می افتد و قرار را از او می گیرد ، درمان خانگی تب و...

علل تب و لرز موقع سرماخوردگی چیست؟

علل تب و لرز موقع سرماخوردگی چیست؟

آیا می دانید علل تب و لرز موقع سرماخوردگی چیست؟ گفتنی است، براساس تحقیقات لرزیدن معمولاً با سرد شدن هوا همراه است اما هدف اصلی آن پاسخ سیستم ایمنی بدن برای مقابله با عفونت...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي