مواد غذایی مفید برای پیشگیری از آلزایمر

مواد غذایی مفید برای پیشگیری از آلزایمر

آلزایمر امروزه موضوع نگران کننده ای برای برخی از افراد بخصوص افرادی که با افزایش سن رو به رو هستند می باشد. برای پیشگیری از آلزایمر راه کارهایی وجود دارد، یکی از راه کارهای...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي