دستمزدهای میلیاردی در سینمای ایران!

دستمزدهای میلیاردی در سینمای ایران!

متاسفانه در سینمای امروز دستمزدهای میلیاردی بازیگران خاصی را می شنویم که نه توانسته اند در یک فیلم خوب بازی کنند و نه توانسته اند گیشه ها را گرم و شلوغ نگه دارند ،...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي