داستان شگفت انگیز حکمت

داستان شگفت انگیز حکمت

داستان شگفت انگیز حکمت زنى به حضور حضرت داوود (ع) آمد و گفت: اى پیامبر خدا پروردگار تو ظالم است یا عادل؟ داوود (ع) فرمود: خداوند عادلى است که هرگز ظلم نمى کند. سپس...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي