داستان زیبا و آموزنده بهلول

داستان زیبا و آموزنده بهلول

داستان زیبا و آموزنده بهلول روزی یکی از دوستان بهلول گفت: ای بهلول! من اگر انگور بخورم آیا حرام است؟ بهلول گفت: نه! پرسید: اگر بعد از خوردن انگور در زیر آفتاب دراز بکشم...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي