قصه دردناک کودکی که بدون جنسیت است!

خیلی دردناک است که هیچ جنسیتی نداشته باشی و عملها هم روی تو جواب ندهد این قصه تلخ انسانی ۱۱ ساله است! روزنامه قانون: نه دختر است نه پسر، ترنس هم نیست. فقط ۳...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي