داروهای ضد اضطراب

داروهای ضد اضطراب

داروهای ضد اضطراب قبل از معرفی داروهای ضد اضطراب ابتدا باید با مفهوم اضطراب و عوامل ایجاد آن آشنا شویم: اضطراب عبارت است از یک احساس منتشر، ناخوشایند و مبهم هراس و دلواپسی با...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي