خواننده مشهوری که عادت داشت تختش را خیس کند!

خواننده مشهوری که عادت داشت تختش را خیس کند!

مایکل جکسون عادت داشت که تختش را خیس کند. مایکل جکسون زمانیکه درگذشت ۵۰ ساله بود و در این ۵۰ سال شب ها تختش را خیس می کرد!   دکتر موری که هفته گذشته در...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي