خیابان تهران در سئول کره جنوبی/عکس

خیابان تهران در سئول کره جنوبی/عکس

خیابان تهران در سئول که یکی از بهترین و زیبا ترین خیابان های سئول است، از یک سو به مرکز شهر متصل است و از سوی دیگر به ورزشگاه المپیک کره مرتبط می باشد....

خیابان تهران در سئول +عکس

خیابان تهران در سئول +عکس

همان طور که در تهران خیابانی به نام سئول وجود دارد در شهر سئول پایتخت کره جنوبی نیز خیابانی به نام تهران وجود دارد. به گزارش ایسنا، ایران و کره جنوبی به عنوان دو...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي