آشنایی با عوارض مصرف داروهای خواب آور و آرامبخش

آشنایی با عوارض مصرف داروهای خواب آور و آرامبخش

داروهای خواب آور یکی از داروهایی است که بسیاری از افراد از آن ها برای اینکه بتوانند راحت بخوابند، از آن ها استفاده می کنند. اما این داروها خطرات و عوارضی نیز دارند که...

تعبیر خواب ازدواج اجباری

تعبیر خواب ازدواج اجباری

ازدواج و عروسی و رسیدن به هدف، تعهدی است که بین زن و مرد شکل می گیرد در این مطلب تعبیر خواب ازدواج اجباری از زبان معبران بزرگ را برای شما همراهان گرامی منتشر...

تعبیر خواب تصادف و مرگ دیگران

تعبیر خواب تصادف و مرگ دیگران

حادثه و تعبیر خواب تصادف انسان یا ماشین که با خون زیاد و حتی مرگ دیگران یا خودتان همراه باشد را در مطلب زیر دنبال کنید و از جوانب مختلف با حالت های مختلف خواب...

تعبیر خواب برهنه بودن دیگران

تعبیر خواب برهنه بودن دیگران

دیدن برهنگی و تعبیر خواب آن با حالت برهنه بودن دیگران چه تعبیری دارد، در این باره معبران اسلامی و غربی تعابیر زیادی را ذکر کرده اند که شما می توانید با توجه به...

روانشناسی تعبیر خواب : ایا تعبیر خواب واقعیت دارد؟

روانشناسی تعبیر خواب : ایا تعبیر خواب واقعیت دارد؟

تعبیر خواب یکی از مواردی است که از گذشته های بسیار دور تاکنون در سراسر جهان رواج داشته است. هر یک از افراد با دیدن خواب، به فکر تعبیر آن می افتند. برای آشنایی...

تعبیر خواب دزدیدن وسایل خانه

تعبیر خواب دزدیدن وسایل خانه

اکثر ما بعد از دیدن خواب بدنبال تعابیر آن هستیم، امروز تعبیر خواب دزدیدن وسایل خانه را از دید معبران و مفسران تعبیر خواب برای شما قرار میدهیم تا بتوانید خوابتان را تعبیر کنید....

تعبیر خواب شیرینی خوردن ، تعبیر دیدن شیرینی در خواب

تعبیر خواب شیرینی خوردن ، تعبیر دیدن شیرینی در خواب

معنی و مفهوم و تعبیر خواب شیرینی خوردن و تفسیر خواب شیرینی و شیرینی خامه ای و شیرینی شکلاتی و خوردن شیرینی و  تعبیر دیدن شیرینی در خواب با مطلب امروز… تعبیر خواب شیرینی خوردن ...

تحقیقات تازه دانشمندان در مورد خواب

تحقیقات تازه دانشمندان در مورد خواب

ما در این مقاله از سایت گهر قصد داریم در مورد  تحقیقات تازه دانشمندان در مورد خواب  صحبت کنیم. از شما عزیزان دعوت می کنیم تا پایان این مقاله گهر را همراهی کنید. احساس خواب...

لایک زدن بلای جان خواب جوانان امروزی

لایک زدن بلای جان خواب جوانان امروزی

لایک زدن و چک کردن شبکه های اجتماعی این روزها خواب را از جوانان گرفته و چک کردن شبکه های اجتماعی در اولویت هرکار دیگری شده متاسفانه! می داند باید صبح زود از خواب...

تعبیر خواب آب دریا

تعبیر خواب آب دریا

تعبیر خواب حرف آ -تعبیر خواب آب دریا   یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن آب دریا فراخی روزی بود و اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که به قدر...

تعبیر خواب آب خروشان

تعبیر خواب آب خروشان

تعبیر خواب حرف آ -تعبیر خواب آب خروشان منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگردر آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل...

تعبیر خواب آب خنک

تعبیر خواب آب خنک

تعبیر خواب حرف آ -تعبیر خواب آب خنک لوک اویتنهاو می گوید : آب خنک : خوشبختی و اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه...

تعبیر خواب آب خوردن

تعبیر خواب آب خوردن

تعبیر خواب حرف آ -تعبیر خواب آب خوردن محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که از آب صاف خوشگواری بسیار خورد، دلیل کند که عمرش دراز بود و معشیت وی خوش بود. و اگر...

تعبیر خواب آب جاری

تعبیر خواب حرف آ -تعبیر خواب آب جاری تام چت ویندرا گوید: اگر آب جاری ببیند دلیلش حرکات آرامبخش است وتعبیر ش رسیدن به آرامش در زندگی است   این خواب عاقبت خوشی را...

تعبیر خواب آب چشمه

تعبیر خواب آب چشمه

تعبیر خواب حرف آ -تعبیر خواب آب چشمه لوک اویتنهاو می گوید : آبی که از زمین میجوشد : یک خوشحالی غیرمنتظره این خواب عاقبت خوشی را که در طالع زندگی وجود دارد نوید...

تعبیر خواب آب برداشتن

تعبیر خواب آب برداشتن

تعبیر خواب حرف آ – تعبیر خواب آب برداشتن لوک اویتنهاو می گوید : آب برداشتن : خبر آب نشانگر بسیاری از تصاویر ، از اسطوره ها و رویاهاست منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن آب...

تعبیر خواب آب بینی

تعبیر خواب آب بینی

تعبیر خواب حرف آ – تعبیر خواب آب بینی حضرت دانیال گوید: آب بینی، دلیل بر فرزند کند. اگر بیند آب از بینی او همی آمد، دلیل کند که وی را فرزند آید و...

تعبیر خواب آب تیره

تعبیر خواب آب تیره

تعبیر خواب حرف آ – تعبیر خواب آب تیره تام چت ویندرا گوید: اگر آب عمیق وتیره ببیند امکان سلطه بر قدرتهای روحی مطرح است و می تواند از قدرتهایش بهره کافی ببرد  ...

تعبیر خواب آب ایستاده

تعبیر خواب آب ایستاده

تعبیر خواب حرف آ – تعبیر خواب آب ایستاده یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن آب ایستاده روشن به وی میراث رسد آب نشانگر بسیاری از تصاویر ، از اسطوره ها و رویاهاست منوچهر مطیعی...

روش هایی جالب برای درمان خروپف

روش هایی جالب برای درمان خروپف

روش هایی جالب برای درمان خروپف تحقیقی جدید نشان داده که جوراب پوشیدن از خرناس کشیدن جلوگیری می‌کند، اما برای فرار از خرخرهای شبانه راه‌های دیگری هم وجود دارد، مانند استفاده از توپ تنیس...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي