تعبیر خواب آب ایستاده

تعبیر خواب آب ایستاده

تعبیر خواب حرف آ – تعبیر خواب آب ایستاده یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن آب ایستاده روشن به وی میراث رسد آب نشانگر بسیاری از تصاویر ، از اسطوره ها و رویاهاست منوچهر مطیعی...

نکاتی برای خواب خوب

نکاتی برای خواب خوب

نکاتی برای خواب خوب این قدر در رختخواب مان راحتیم که دوست داریم همچنان بخوابیم اما صبح شده و باید روزمان را آغاز کنیم ! خوشبختانه چند راهکار بسیار ساده وجود دارد که به...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي