تونل رویایی و شگفت انگیز عشق در اوکراین

تونل رویایی و شگفت انگیز عشق در اوکراین

قدم زدن با یک آدم خاص؛ عاشقان جوانی که دست به دست هم داده اند. اینجا باید یکی از رمانتیک ترین نقاط جهان باشد.چنین مکانی در کشور هند، احتمالا تاج محل است، و پاریس،...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي